ตลาด - NINGBO OFITECH BUSINESS MACHINES CO., LTD.

ตลาด

พันธมิตร ODE ส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้ค้าปลีกและแบรนด์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีสหภาพยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียและจีนการแบ่งประเภทของตลาด
สหภาพยุโรป 31.7%
สหรัฐอเมริกา 17%
ญี่ปุ่น 13.8%
ออสเตรเลีย 9.2%

จีน 10.7%พันธมิตรของเรา