ข่าว บริษัท - ข่าว - NINGBO OFITECH BUSINESS MACHINES CO., LTD.